Germana cu Claudiu

CRONȚ IULIA

Profesor limba germană maternă – Colegiul German Goethe

Experienţă profesională, Educație, 8 ani și 10 luni

Sep 2016 – prezent Profesor învățământ primar limba germană maternă – Colegiul German Goethe 5 ani și 11 luni

Educaţie

2017 – 2019 Facultate – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” Facultatea de Științe ale Educației | București 2006 – 2009 Facultate – Universitatea Spiru Haret Engleză -Germană | București

“Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilități, roluri, deziderate, calități, competențe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „obiect“ al muncii este omul”.

Scopul meu ca profesor este nu doar de a realiza predarea-invatarea – evaluarea, ci si de a relationa cu copiii, influentandu-le comportamentul de invatare, intervenind in directionarea evolutiei lor generale. În cadrul activităţilor didactice utilizez strategii didactice care transformă elevul într-un factor activ al propriei formări, construiesc situaţii de învăţare care solicită participarea creativă a cât mai multor elevi.

Pentru ca lecţiile să fie cât mai atractive folosesc, alături de metodele tradiţionale şi metode moderne, activ-participative.Folosesc mijloace TIC ( prezentari Power-point, softuri educationale, CD-uri, etc.) astfel ca lectiile sa fie cat mai atractive. Am căutat să aduc, la diferite ore, materiale didactice pe care să le corelez cu conţinuturile de învăţare, astfel încât acestea să devină un suport activ în procesul instructiv educativ şi să adopt strategii variate pe parcursul orei – lucrul individual, lucrul în grup, lucrul în perechi, pentru ca toţi elevii să fie activaţi, să stimulez cooperarea şi/sau spiritul competiţiei.