Germana cu Claudiu

„Und die Sterne fielen vom Himmel” este o poveste a fraților Grimm, sub formă de cântecel. Copiii pot învăța multe cuvinte cu ajutorul acestui cântec (și își vor aminti mai ușor basmul fraților Grimm). Este o poveste foarte frumoasă despre o fetiță darnică, deși foarte săracă.

Viel Spaß!

Es war einmal ein kleines Mädchen,

A fost odată ca niciodată o fetiță,
das war so furchtbar arm.

care era incredibil de săracă.
Es hatte nur ein Stückchen Brot

Avea doar o bucățică de pâine
und alte Kleider an.

și haine vechi.

Und die Sterne fielen vom Himmel.

Și stelele cădeau din cer,
Als blanke Taler fielen sie herab.

Ca taleri albi cădeau.
Auch wer wenig hat, kann etwas geben

Chiar și cel care nu are multe, poate dărui ceva
und wird reich sein für ein ganzes Leben.

Și va fi bogat întreaga lui viață.

Das Mädchen nahm sein Brot und gab es

Fetița și-a luat pâinea și i-a dat-o
einem alten Mann, der nichts besaß.

unui om bătrân care nu avea nimic.
Es gab sogar sein letztes Hemd,

Șși-a dăruit chiar și ultima cămașă
damit ein Kind die Kälte vergaß.
pentru ca un copil să uite de frig.
Und die Sterne fielen vom Himmel …

Și cădeau stelele din cer…
Plötzlich hatte es ein neues Hemd an

Dintr-odată avea o nouă cămașă
aus allerfeinstem Stoff.

din cea mai bună țesătură.
Darin sammelte es Sterntaler.

Aduna taleri de stele
Hob sie alle vom Boden auf.

Îi culegea pe toți de pe pământ.
Und die Sterne fielen vom Himmel …

Și cădeau stelele din cer…

sursă foto: Pinterest